Cunoștințele dvs. pot fi de ajutor!

Introduceți aici indicația dvs. confidențială.

Conformitatea, ceea ce înseamnă respectarea legilor, politicilor corporatiste sau a propriilor angajamente voluntare, este un aspect important al unei bune guvernări corporative. Posibilele încălcări ale conformității pot aduce prejudicii semnificative companiei și angajaților săi, precum și partenerilor de afaceri, din punct de vedere financiar sau în ceea ce privește reputația. Un sistem de indicații echitabil ajută la identificarea încălcărilor prevederilor legale și de reglementare și la investigarea acestora fără întârziere pentru a exclude abaterile dovedite și pentru a preveni în viitor posibilele abateri. Prin intermediul propriului sistem electronic de indicații, Hermes oferă în mod confidențial și, în condiții de anonimat dacă se dorește, atât propriilor angajați, cât și persoanelor externe, indicații concrete privind încălcările reale sau ale celor suspecte grave, de exemplu, împotriva legislației sau a Codului de conduită al Hermes.

Vă rugăm să rețineți că informațiile dvs. pot avea ca urmare implementarea unei investigații interne (precum și alte consecințe). Prin urmare, este deosebit de important să faceți numai astfel de afirmații/să furnizați numai astfel de informații pentru care vă asumați cu bună credință răspunderea că sunt adevărate. Informațiile false sau defăimătoare oferite cu bună știință pot fi pedepsite și vor conduce la consecințe asupra dvs.

Prin sistemul nostru de indicații vor fi înregistrate și retransmise încălcările grave ale codului de conduită, în special în domeniul condițiilor de muncă. Reclamațiile minore ar trebui să fie discutate preliminar cu o persoană de contact din mediul de lucru direct (de ex., supervizor, departamentul de resurse umane). Prin intermediul acestui sistem nu au voie să fie emise indicații false sau cu bună știință defăimătoare. Vă rugăm să rețineți că pot fi luate în considerare numai acele indicații care conțin informațiile solicitate sau pentru care sunt posibile întrebările suplimentare. Prin aceasta dorim să vă încurajăm în propriul dvs. interes să introduceți datele de contact. Bineînțeles că informațiile vor fi tratate în strictă confidențialitate. Pentru mai multe informații cu privire la tratamentul aplicat datelor dvs. găsiți la „Indicații cu privire la protecția datelor”.

Vă mulțumim pentru sprijin!

Cu stimă,

Echipa dvs. de conformitate socială Hermes

In our experience, for tip-offs to be handled successfully it is very important that we have the chance to clarify the information supplied. We would therefore be grateful if you could supply your contact details. All tip-offs will be treated with the utmost confidence.
/

When did it happen? (Date, time, duration, frequency etc.)

Where did it happen?

Who acted?

What happened? (Please describe the incident in as much detail as possible.)

Did anyone witness the incident? (Is there any written evidence or names of witnesses you would like to provide?)

Please note that the clarification of tip-offs cannot be anonymous in terms of e.g. compensation or working hours in individual cases.


The following formats can be uploaded: pdf, doc, docx, jpeg, tiff (max. 10 MB)

More information on data security can be found in our Data Protection Statement.