Това, което Ви е известно, може да е от полза!

Подайте тук Вашата поверителна информация.

Compliance, т.е. спазването на законите, вътрешнофирмените правила или доброволното изпълнение на задълженията, е важен аспект от отговорния мениджмънт на фирмата. Евентуални нарушения на Compliance могат да причинят на фирмата и нейните служители както и на търговските й партньори значителни щети било то от финансов характер или с оглед на репутацията. Коректната система за подаване на сигнали допринася за разкриването на нарушения на закона и правилата, за тяхното бързо разследване, за прекратяване на доказано неправилно поведение и предотвратяване на такова в бъдеще. Със своята електронна система за подаване на сигнали “Хермес” дава възможност на служителите, а също и на външни лица, да подават поверително, по желание анонимно, конкретни сигнали за действителни или предполагаеми нарушения срещу закони или кодекса за поведение на “Хермес”.

Имайте предвид, че Вашата информация може да доведе до провеждането на вътрешно разследване (и да има допълнителни последици). Ето защо е много важно да правите единствено изказвания/ да подавате информация, в чиято достоверност сте напълно убедени. Умишленото подаване на невярна информация, клевети или сигнали може да бъде наказуемо и да има последици за Вас.

Чрез нашата система за подаване на сигнали се приемат и предават съобщения за значителни нарушения на кодекса за поведение предимно в сферата на трудовите условия. Споделяйте маловажни оплаквания най-напред с лице от Вашата работна среда (напр. шеф, отдел “Човешки ресурси”). Не се разрешава подаването на умишлено неверни или клеветнически сигнали чрез тази система. Вземете под внимание, че ще бъдат проучвани само такива сигнали, които съдържат задължителната информация или при които е възможна обратна връзка. Ето защо във Ваш интерес Ви приканваме да посочвате данни за контакт. Бъдете сигурни, че Вашите съобщения се разглеждат строго поверително. Допълнителна информация относно разглеждането на Вашите съобщения ще намерите в “Указания за защита на личните данни”.

Благодарим Ви за съдействието!

С поздрави,

Hermes Social Compliance Team

In our experience, for tip-offs to be handled successfully it is very important that we have the chance to clarify the information supplied. We would therefore be grateful if you could supply your contact details. All tip-offs will be treated with the utmost confidence.


/

When did it happen? (Date, time, duration, frequency etc.)

Where did it happen?

Who acted?

What happened? (Please describe the incident in as much detail as possible.)

Did anyone witness the incident? (Is there any written evidence or names of witnesses you would like to provide?)

Please note that the clarification of tip-offs cannot be anonymous in terms of e.g. compensation or working hours in individual cases.


The following formats can be uploaded: pdf, doc, docx, jpeg, tiff (max. 10 MB)

More information on data security can be found in our Data Protection Statement.